سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان، در راستای بهبود کیفیت آموزش این دروس


گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان

دومین جلسه thin thank تشکیل شد


با سلام دومین جلسه think thank (اتاق فکر) فلسفه با حضور اعضای اتاق ، مورخ 1395/9/15 تشکیل شد.
| تعداد بازدید: 138