سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان، در راستای بهبود کیفیت آموزش این دروس


گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان

اولین جلسه thin thank تشکیل شد


با سلام اولین جلسه اتاق فکر گروه فلسفه و منطق استان در مورخ 95/8/16 با حضور اعضای اتاق تشکیل شد
| تعداد بازدید: 142