سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان، در راستای بهبود کیفیت آموزش این دروس


گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان

گام های پیشنهادی برای آغاز فلسفه عنوان


 

گام های پیشنهادی برای آغاز فلسفه:

١- لذات فلسفه | ویل دورانت| عباس زریاب خوبی | انتشارات علمی فرهنگی

٢- دنیای سوفی | یوستین گردر| حسن کامشاد | انتشارات نیلوفر

٣- الفبای فلسفه | نایجل واربرتون | مسعود علیا | انتشارات ققنوس

٤- فلسفه | دیو رابینسون و جودی گراوز | امیر نصری | نشر پردیس دانش

٥- کتاب کوچک فلسفه | گریگوری برگمن | کیوان قبادیان | نشر اختران

٦- فلسفه در ٣٠ روز | دومینیک ژانیکو | علیرضا حسن پور و نرگس سردابی | انتشارات فلسفه

٧- فهم فلسفه | جون ا. پرایس | رضا علیزاده | انتشارات روزنه

 
| تعداد بازدید: 152