سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان، در راستای بهبود کیفیت آموزش این دروس


گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان

برگزاری کارگاه نظارت بالینی


به اطلاع همکاران محترم می رساند که مورخ 96/9/2 کارگاه نظارت بالینی با محتوای دروس فلسفه و منطق برگزار خواهد شد.


| تعداد بازدید: 118