سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان، در راستای بهبود کیفیت آموزش این دروس


گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان

تغییر بارم بندی منطق پایه دهم


همکاران گرامی، بارم بندی را که هفته گذشته بر روی سایت بود، با توجه به ملاحظاتی از طرف دفتر تألیف تغییر یافت. فایل تغییر یافته در همین سایت، در قسمت بخشنامه(دبیرخانه) قرار گرفت


| تعداد بازدید: 228