سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان، در راستای بهبود کیفیت آموزش این دروس


گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان

تمدید زمان برنامه «تهیه کلیپ آموزشی»


با سلام، همکاران گرامی تاریخ وصول برنامه «تهیه کلیپ آموزشی 10 دقیقه ای» به مورخ 95/9/30 تغییر پیدا کرد.شرایط شرکت در این مسابقه در قسمت بخشنامه(استان) قرار گرفته شده است


| تعداد بازدید: 161