امروز: شنبه، 9 فروردين 1399

سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان، در راستای بهبود کیفیت آموزش این دروس
   

اعضای گروه آموزشی


محمدباقر محمدی

آدرس ایمیل: amiritzs@yahoo.com

شماره تماس:    02433457719

AD: @mir1050